WERKEN MET AUTEURSRECHTEN

Win-win...

...voor freelancer en klant

Wat mag je als opdrachtgever doen?

Wat mag jij als opdrachtgever doen met het creatieve werk van jouw freelancer of individuele maker? Aanpassen, publiceren, doorverkopen…?

Bij de aankoop van een illustratie of foto, lijkt het vanzelfsprekend om na te denken over de auteursrechten die je op dat beeld hebt.

Toch blijven ook de schrijver van een boek of artikel, maker van software of bedenker van een innovatief concept… auteursrechthebbende over het opdrachtmateriaal.

Tenzij dat vooraf duidelijk anders werd afgesproken.

De creatieve maker

In eerste instantie is de creatieve maker, namelijk de freelancer die de creatieve arbeid heeft verricht, automatisch ook de auteursrechthebbende van het werk.

Wie betaalt, bepaalt dus niet helemaal wat er achteraf nog met dat werk kan of mag gebeuren.

De factuuromschrijving, zelfstandigheid of mate van begeleiding en sturing binnen een creatieve opdracht, rechtsvorm... bepalen in welke mate de opdrachtgever ook auteursrechthebbende wordt.

Complexe materie dus… But where to begin?

Goede afspraken, goede vrienden

Het is dus niet per definitie zo dat jij als opdrachtgever de auteursrechthebbende van een werk wordt, omdat je voor een bepaalde opdracht hebt betaald. Die zaken moet je vooraf goed afspreken en vastleggen in de factuur: what you pay is what you get.

Creative Shelter begeleidt freelancers bij het opstellen van facturen waarbij de - gedeeltelijke of exclusieve - overdracht van auteursrechten op juridisch correcte wijze op papier wordt gezet. Zo bent u er als opdrachtgever zeker van dat u geen creatieve kat in een zak koopt en loopt u achteraf nooit het gevaar om in een auteursrechtelijke discussie te belanden.

Een win-win voor freelancer en opdrachtgever. Want werken via auteursrechten is ook voor de opdrachtnemer fiscaal interessanter. Creative Shelter neemt de tijdrovende taak op zich om ervoor te zorgen dat onze freelancers aan alle voorwaarden van het systeem voldoen om hiervan gebruik te kunnen maken.